Herroepingstermijnen en kosten voor terugzending

Herroepingsrecht

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de bestelling van de producten om zijn herroepingsrecht te laten gelden, zonder dat hij daarvoor een motief hoeft te vermelden of boetes hoeft te betalen (behalve de kosten voor terugzending t.w.v. € 27). Na afloop van die termijn van 14 volle dagen mag geen enkel product meer worden teruggestuurd zonder de voorafgaande toestemming van OKI. Voor de matrassen vragen we om een matrasbeschermer te gebruiken, zodat de hygiënische eigenschappen van het product bewaard blijven. De herroepingstermijnen gelden alleen als het product schoon en droog is.

De kosten voor terugzending of vervoer van het product dat naar OKI SARL wordt teruggezonden, zijn ten laste van de klant. Het transportbedrijf wordt door OKI SARL geselecteerd. Het product moet, samen met het originele ontvangstbewijs, naar het volgende adres worden opgestuurd:

OKI SARL. - Service Clients Internet
26 rue du vertuquet
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FRANCE

Iedere koper die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken in overeenstemming met de daarvoor voorziene wettelijke voorwaarden, dient hiervoor via mail met ons contact op te nemen op het adres suivicommande@lrdm.eu. OKI brengt hem na ontvangst van het mailbericht op de hoogte van de modaliteiten voor het terugzenden van zijn bestelling. In het belang van de klant adviseren we hem om het bewijs van de terugzending door het transportbedrijf te laten valideren. Om terugbetaald te worden, moet de klant het product in perfecte staat terugsturen, indien mogelijk in zijn originele verpakking en voorzien van zijn beschermende folie. Ieder conform teruggezonden product wordt uiterlijk binnen de dertig (30) dagen vanaf de uitoefening van het recht terugbetaald. Onvolledige, beschadigde, vervuilde of beschadigde producten of producten die zich niet meer in hun originele verpakking bevinden, worden niet teruggenomen (voor de matrassen moet de tweede verpakking intact zijn en mag ze niet geopend zijn).

Het herroepingsrecht voor de matrassen en lattenbodems geldt alleen voor de artikelen met de volgende maten: 80 x 200, 90 x 200, 140 x 200, 160 x 200, 90 x 190 en 140 x 190.

Als de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten, kan de koper geen aanspraak maken op dit recht. Conform artikel VI.53.3° van het Franse wetboek van economisch recht is de herroeping uitgesloten voor leveringscontracten van duidelijk gepersonaliseerde of volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen. Zijn meer bepaald uitgesloten van het herroepingsrecht artikelen op maat (ronde hoeken, specifieke maten,…), artikelen met niet-standaard afmetingen (80 x 190, 120 x 190, 150 x 190, 160 x 190, 200 x 200 of andere…), artikelen met specifieke wijzigingen of aanvullingen voor beddengoed (specifieke maten of dikten, ritsluitingen,…).

De kosten voor terugzending bedragen € 27.
U kunt uw herroepingsrecht laten gelden via de volgende pagina:contact.