FR

 

Ons contacteren   102 winkels en 4 miljoen klanten sinds 30 jaar

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 

 

Overzicht

 


 

Artikel 1- ALGEMENE BEPALING

 

 

Onze verkopen via het internet zijn onderworpen aan de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze hebben voorrang op alle voorwaarden die op eender welk ander document worden vermeld, behalve wanneer daarvan voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken door OKI bv. Zelfs in dat laatste geval blijven onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de contractuele verhoudingen tussen:

- De onderneming OKI Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht, met een kapitaal van € 2 645 988, met maatschappelijke zetel te NEUVILLE EN FERRAIN (59960), 26 Rue du Vertuquet, ingeschreven in het handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 518 059 282 en met het btw-nummer FR 14 518 059 282.

Contactpersoon: Remy Vallet, verantwoordelijke e-commerce   rvallet@lrdm.eu
Tel.: +33 3 20 68 59 03

- En iedere andere persoon die via de website van OKI www.de-matrassenkoning.be een aankoop uitvoert – hierna genoemd ‘de koper’.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkopen via het internet. Deze bepalingen sluiten meer bepaald de bepalingen voor de verkopen in de winkels uit. De Koper kan deze nalezen op www.de-matrassenkoning.be (hierna de 'Site' genoemd) en op de samenvattende pagina waarnaar de Koper wordt geleid voordat hij zijn bestelling afsluit. Het feit dat de Koper onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem op geen manier van de verplichting om ze na te leven.

 


 

Artikel 2 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

 

 

De producten die via de Site te koop worden aangeboden, vormen op geen enkele manier een contractueel voorstel, zodat de wil waarvan de Koper blijk geeft om ze aan te kopen, buiten het bestelproces dat hierna wordt beschreven, niet volstaat om een contractuele verhouding tot stand te brengen.

Bij het plaatsen van de Bestelling garandeert de Koper dat hij over de volledige handelingsbevoegdheid beschikt om aan onderhavige algemene voorwaarden te voldoen en om een verkoopovereenkomst met OKI bv te sluiten.
Voor iedere betaling met een betaalkaart garandeert de Koper dat hij volledig bevoegd is om de kaart in kwestie te gebruiken en dat deze laatste toegang biedt tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die nodig zijn voor de betaling van de Bestelling.

De Koper verklaart zich akkoord om tijdens de Bestelling de inlichtingen te bezorgen die worden gevraagd en hij verbindt er zich toe om deze inlichtingen waarheidsgetrouw te verschaffen met het oog op het sluiten van de overeenkomst:
- naam en voornaam
- adres
- telefoonnummer
- mailadres
- het type betaalkaart, het nummer van de kaart en de vervaldatum van de kaart

Iedere klant die op een geldige manier op de site ingeschreven is, verbindt zich voor iedere bestelling waarvoor hij zijn mailadres en zijn persoonlijke wachtwoord heeft moeten invoeren (onder voorbehoud van het herroepings- en het retourrecht, die in deze overeenkomst worden omschreven).

De Koper moet alle inlichtingen controleren die tijdens de Bestelling werden ingevoerd (besteld product, leveringsadres, factureringsadres, telefonische contactgegevens...). De Koper beschikt over de mogelijkheid om de ingevoerde inlichtingen te wijzigen tot op het moment dat de bestelling definitief wordt gevalideerd.

Als de Koper zich na de validering van zijn Bestelling bewust wordt van de noodzaak om bepaalde inlichtingen te wijzigen, kan hij dat doen door zo snel mogelijk contact op te nemen met de Klantenservice, zodat deze laatste zo goed mogelijk aan zijn vraag kan voldoen.

OKI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een latere levering of een foutieve levering ten gevolge van door de Koper verkeerd ingevoerde gegevens. Indien de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van een fout van de Koper, zijn de kosten voor een nieuwe verzending te zijner laste en kan deze laatste geen enkele aanspraak maken op een klacht in verband met de leveringstermijnen.

 


 

Artikel 3 - BESTELLING

 

 

Wanneer de Koper zijn winkelmandje heeft gevuld, klikt hij op "Ik bestel" en vervolgens op "Bestelling plaatsen". Hij wordt dan geleid naar de pagina waar hij zijn leveringsadres kan invullen en de gewenste wijze van levering kan kiezen. De Koper moet vervolgens op "volgende stap" klikken, waarna hij terechtkomt op een pagina waarop een samenvattend overzicht wordt gegeven van de producten, het aantal producten, hun prijzen in euro (incl. btw) en de gekozen leveringswijze. De bestelling wordt daarna afgewerkt en definitief geplaatst wanneer de Koper zijn betalingswijze kiest en het vakje "Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden van de Matrassenkoning" heeft aangevinkt en als hij op de knop "Mijn bestelling regelen" heeft geklikt. Wanneer hij dat vakje aanvinkt, verklaart de Koper dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden van de Matrassenkoning en dat hij ze heeft begrepen.

Er wordt dan zo snel mogelijk per mail een gedetailleerd ontvangstbewijs van de bestelling naar de Koper verstuurd. In dat ontvangstbewijs wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestelde producten, het exacte bedrag dat wordt gefactureerd, de leveringsmodaliteiten van de bestelling en de links die respectievelijk verwijzen naar onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het formulier om de waren terug te sturen. Hij beschikt over de mogelijkheid om zijn bestelbon uit te printen. Iedere klacht wegens eventuele of vermeende onjuistheden in onze bevestiging van de bestelling moeten binnen de 7 werkdagen na de bevestiging per mail naar internet@lrdm.eu worden verstuurd.

De Koper aanvaardt dat de registratiesystemen van de bestelling gelden als bewijs van de aankoop en van de datum waarop de aankoop gebeurd is.

OKI bv verbindt er zich toe om de online bestellingen binnen de limieten van de beschikbare voorraden en de fabricagemogelijkheden uit te voeren.

Voor de promotie-aanbiedingen gelden limieten op het vlak van de geldigheidstermijn, de toestand van de voorraden en de beschikbaarheid van het referentieproduct in overeenstemming met het betreffende aanbod.

Indien het bestelde product niet beschikbaar is, verbindt OKI bv zich ertoe om de Koper daarvan zo snel mogelijk per mail of per telefoon op de hoogte te brengen, zodat hij zijn bestelling kan wijzigen of de overeenkomst kan opzeggen. In dat geval wordt hij binnen de 14 dagen te tellen vanaf de datum van zijn aanvraag vergoed.

Buiten het herroepingsrecht wordt geen enkele volledige of gedeeltelijke annulering van de definitieve bestelling aanvaard, behalve indien OKI bv daarvoor vooraf haar akkoord heeft verleend.

 


 

Artikel 4 – BETALING

 

 

Om zijn bestelling te betalen kan de Koper gebruikmaken van een bankkaart ('carte bleue'-creditcard, Visa, MasterCard), een overschrijving of een PayPal-rekening.

Als hij met een bankkaart betaalt, wordt de Koper op het einde van de bestelling uitgenodigd om zijn kaartnummer en de vervaldatum van de kaart in te voeren. Om iedere vorm van fraude met die kaartgegevens te voorkomen, wordt ons betalingsplatform door WORLDLINE (SIPS, ATOS, OGONE) beheerd.

Wanneer hij kiest voor een betaling met PayPal, wordt hij automatisch naar zijn PayPal-account geleid. Zodra de betaling gevalideerd is, sluit hij zijn bestelling af op www.de-matrassenkoning.be

 


 

Artikel 5 - HERROEPINGSRECHT

 

 

1. Uitoefening van het herroepingsrecht.

Conform de wetgeving beschikt de Koper over het recht om zijn aankoop te herroepen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van veertien (14) volle dagen, te tellen vanaf de dag van de ontvangst van de bestelde producten en - in het geval van een meervoudige levering voor dezelfde bestelling - vanaf de dag van de ontvangst van het laatste bestelde product. De Koper hoeft geen enkel motief te vermelden waarom hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken en hoeft hiervoor ook geen enkele vergoeding te betalen. De kosten om het product of de producten terug te zenden, zijn wel te zijner laste. OKI schat die op 27 euro (incl. btw) onder voorbehoud van bevestiging door OKI bv op het moment dat de aanvraag voor herroeping wordt behandeld.

De Koper beschikt over meerdere mogelijkheden om zijn herroepingsrecht uit te oefenen:

  • Gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping dat op onze Site beschikbaar is en dat ook ter beschikking wordt gesteld in het ontvangstbewijs waarmee zijn bestelling wordt bevestigd
  • Een mailbericht verzenden naar suivicommande@lrdm.eu
  • Op de contactpagina zijn bestelnummer vermelden en een ondubbelzinnig bericht verzenden waarin hij meldt dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen.
  • Een ondubbelzinnige aanvraag opstellen waarin hij meldt dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen en die aanvraag naar het volgende adres opsturen:

OKI SARL – Service Client Internet
26 Rue du Vertuquet
59960 Neuville-En-Ferrain - FRANCE

OKI bevestigt dan de ontvangst van zijn aanvraag per mail en legt uit aan de Koper hoe hij zijn bestelling kan terugsturen.

Na afloop van die 14 volle dagen mag geen enkel product nog worden teruggestuurd zonder dat OKI daarvoor vooraf haar toestemming heeft verleend.

De vervoerder wordt door OKI bv geselecteerd. Het product moet samen met de originele leveringsbon naar het volgende adres worden teruggestuurd:

OKI SARL – Service Client Internet
26 Rue du Vertuquet
59960 Neuville-En-Ferrain - FRANCE

 

2. Terugbetaling aan de Koper

De Koper moet het Product in een perfecte staat terugsturen, in zijn originele verpakking en voorzien van de beschermende folie. Iedere conforme terugzending wordt binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het product of het bewijs van herroeping terugbetaald en ten laatste op de dag van de ontvangst van de producten door OKI bv. De terugbetaling gebeurt op dezelfde betalingswijze als de wijze die aanvankelijk door de Koper werd gebruikt, tenzij deze laatste uitdrukkelijk zijn toestemming voor een andere betalingswijze verleent.

Teruggestuurde producten die niet volledig zijn of die later dan 14 dagen vanaf de uitoefening van het herroepingsrecht worden ontvangen, kapotgemaakte, vuile of beschadigde producten of producten die niet meer in hun originele verpakking of de beschermende folie zitten, worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de Koper (in het geval van de matrassen moet de tweede verpakking intact zijn en mag ze niet geopend zijn).

De leveringskosten worden aan de Koper terugbetaald tegen het tarief van de goedkoopste standaardlevering die door de onderneming wordt aangeboden - zelfs als de Koper een andere leveringswijze heeft gekozen.

 

3. Uitzonderingen

Het herroepingsrecht voor de matrassen, lattenbodems en bijbehorende stoffen geldt uitsluitend voor de artikelen in de standaardmaten: 60 x 120, 70 x 140, 80 x 200, 90 x 190/200, 140 x 190/200 en 160 x 200.

Als de aankoop betrekking heeft op geïndividualiseerde producten, beschikt de Koper niet over dit herroepingsrecht. Zo is de herroeping conform artikel VI.53.3° van het Franse economische wetboek uitgesloten voor de contracten van leveringen van duidelijk geïndividualiseerde goederen of goederen die volgens de specificaties van de consument werden vervaardigd. In het bijzonder de volgende artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: artikelen op maat (ronde hoeken, specifieke maten,) artikelen met niet-standaardmaten (80 x 190, 120 x 190, 150 x 190, 160 x 190, 200 x 200 of andere... zie standaardmaten hierboven), artikelen met toevoegingen of specifieke wijzigingen voor het beddengoed (specifieke maten of dikten, ritssluitingen,).

 


 

Artikel 6 - LEVERING

 

1. Gemeenschappelijke voorwaarden voor alle bezorgingen.

Het bezorgingsadres moet in België gelegen zijn.

De schatting van de leveringstermijn wordt aangegeven in de productgegevens. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen vanaf de besteldatum.

De bezorging vindt plaats tussen 09.00 U en 19.00 U op het tijdens de bestelling aangegeven adres.

De koper verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de voorziene bezorgdatum. In geval van afwezigheid zonder tenminste 24 uur van tevoren opgegeven reden, is de verkoper gerechtigd kosten door te berekenen ter hoogte van 27 euro incl. BTW voor een tweede bezorgpoging. De Koper kan echter een derde machtigen om de waren te ontvangen. In dat geval dient de Koper de identiteit van de derde te bevestigen maar mag hij in geen geval het bezorgadres wijzigen zonder uitdrukkelijke toestemming van GOBREL.

De bezorging vindt plaats onder voorbehoud van normale toegankelijkheidsomstandigheden.

We raden de Koper aan om onmiddellijk bij ontvangst:
1°) Te controleren of de geleverde waren overeenkomen met de bestelling,
2°) Te controleren of er geen schade is ontstaan tijdens het vervoer,
3°) Iedere nuttige opmerking op het ontvangstbewijs zelf te melden, 4°) Wij raden de Koper aan de verpakking in perfecte staat te bewaren om het recht op herroeping te kunnen gebruiken.

Het is niet mogelijk tijdsindicaties aan te geven betreffende bezorgingen.

Voor het innemen van oud beddengoed dient deze schoon te zijn (onder andere zonder vlekken...), vervoerbaar, door u geplaatst in de door de chauffeur geleverde plastic zak. Is dit niet het geval dan zal de chauffeur het oude beddengoed niet meenemen.

 

2. Bezorgkosten

 

2.1 Bezorging binnen het verzorgingsgebied (binnen 30 km)

2.1.1 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand niet alleen textiel en/of accessoires of gerold gecomprimeerd beddengoed bevat:

- De producten gratis afhalen in de winkel, of

- Bezorging in de ruimte naar keuze met de mogelijkheid het oude beddengoed in te leveren voor € 29 incl. BTW (Express Levering).

- Bezorging in de ruimte naar keuze inclusief installatie en de mogelijkheid het oude beddengoed in te leveren voor € 39 incl. BTW (Express Levering en Installatie).

2.1.2 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand alleen textiel gerold gecomprimeerd beddengoed bevat:

- Thuisbezorging door gespecialiseerde expres vervoerder voor € 19 extra.

2.1.3 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand alleen textiel en/of accessoires bevat:

- De producten gratis afhalen in de winkel

 

2.2 Bezorging buiten het verzorgingsgebied (>50km)

2.2.1 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand niet alleen textiel gerold gecomprimeerd beddengoed bevat:

- De producten gratis afhalen in de winkel

2.2.2 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand alleen textiel gerold gecomprimeerd beddengoed bevat:

- Thuisbezorging door gespecialiseerde expres vervoerder voor € 19 extra.

2.3.3 Voor aankopen door de koper waarvan de winkelmand alleen textiel en/of accessoires bevat:

- De producten gratis afhalen in de winkel

 

 


 

Artikel 7 - KLACHTEN

 

 

De Koper moet de toestand van de waren op het moment van de levering controleren en onmiddellijk aan de bezorger zijn voorbehouden melden met betrekking tot de staat van het geleverde product: overeenstemming met de bestelling, vastgestelde schade. Artikelen die tijdens het transport schade hebben opgelopen, worden gratis door OKI geruild, zonder dat de Koper daarvoor kosten moet maken, op voorwaarde dat een schriftelijke en uitdrukkelijke verklaring van die schade wordt gedaan op de leveringsbon die aan de bezorger wordt teruggegeven en op voorwaarde dat de Koper OKI binnen de 72 uur na de datum van de levering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of per e-mail van de schade op de hoogte heeft gebracht.

De Koper dient in de vorm van een foto een bewijs voor te leggen met betrekking tot de realiteit van de gebreken of de anomalieën die werden vastgesteld. Hij moet aan OKI iedere mogelijkheid bieden om het element of het bestelde product dat defect is, te vervangen.

 


 

Artikel 8 - VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

 

 

De eigendomsoverdracht naar de Koper vindt pas plaats na de betaling van de volledige som die verschuldigd is aan OKI uit hoofde van de levering, met inbegrip van de eventuele kosten, interesten en boetes.

De Koper mag dus op geen enkele manier beschikken over de producten de niet volledig betaald zijn. Hij mag in dat geval in het bijzonder het eigendomsrecht niet aan derden overdragen of de producten in borg geven.

Deze bepalingen beletten niet de overdracht van de risico's, de verliezen en/of de schade aan de verkochte goederen en de schade die hij zou kunnen veroorzaken, vanaf het moment van de levering aan de Koper.

 


 

Artikel 9 – OPSLAG

 

 

Bij een weigering of onmogelijkheid om de producten te leveren, kunnen de producten maximaal 1 maand tijdelijk in de lokalen van OKI worden opgeslagen zonder dat daarvoor kosten worden aangerekend aan de Koper.

Na afloop van die termijn en nadat de Koper in gebreke werd gesteld om de producten in bezit te nemen, heeft OKI het recht om aan de Koper de kostprijs van de opslag in zijn opslagplaats aan te rekenen.

 


 

Artikel 10 - Afmetingen - Norm NB EN 1334

 

 

Volgens deze Europese norm worden de afmetingen van de lattenbodems en de matrassen met een tolerantie van -2 cm vermeld. Dit betekent dat een set van 90 x 200 meestal 88 x 198 meet. De dikte van de matras wordt ook aangeduid met een tolerantie van +/- 1 cm. De dikte van de matras moet worden berekend met behulp van een meter en een blad dat op de rand van de matras in het midden wordt gelegd. De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde keuze van de afmetingen door de Koper. De Koper dient zich te vergewissen van de afmetingen van zijn beddengoed en van de toegankelijkheid van zijn slaapkamer.

 


 

Artikel 11 –  RUIL

 

 

Voor iedere aankoop die op de Site werd uitgevoerd waarbij de Koper tijdens de bestelling een fout heeft gemaakt bij het invoeren van de afmetingen, kan deze laatste tot 30 dagen na de ontvangst van zijn producten gebruikmaken van de 'Ruildienst'.

Een product kan alleen voor hetzelfde type product worden geruild.

Om van dat recht gebruik te kunnen maken, moet de Koper zijn aanvraag per mail naar het volgende adres versturen: internet@lrdm.eu. Deze service geldt niet voor speciale bestellingen (goederen die duidelijk werden geïndividualiseerd of die volgens de specificaties van de Koper werden vervaardigd) of voor matrassen met andere dan standaardafmetingen (zie standaardmaten hierboven). Deze worden niet teruggenomen en ook niet geruild.

Om van het aanbod te kunnen genieten, moet de Koper het 1e product in een perfecte staat teruggeven in de originele verpakking, die zich ook in een perfecte staat moet bevinden. Anders wordt de ruil niet aanvaard en kan de Koper geen gebruikmaken van de 'Ruildienst'.

Geen enkel teruggestuurd product wordt in de winkel aanvaard.

Een deelname in de retourkosten ten bedrage van € 49 en een deelname in de kosten van de nieuwe levering ten bedrage van € 49 zijn ten laste van de Koper - hetzij een totaalbedrag van € 98.

Voor het tweede product geldt de 'Ruildienst' niet meer.

 


 

Artikel 12 – GARANTIE

 

 

1- Contractuele garantie

De garantieperiode begint te lopen op de datum van ontvangst van de waren, die op de factuur of eventueel op de leveringsbon wordt vermeld. Deze garantie geldt uitsluitend voor goederen; dienstverlening is hiervan uitgesloten.

De duur wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden op de achterkant van dit document of op het etiket van de matras. Als deze informatie niet wordt aangeduid, bedraagt de duur van de garantieperiode twee jaar.

 

MATRASSEN

De garantie dekt de kern van de matras tegen iedere abnormale inzakking of voortijdige vervorming in normale gebruiksomstandigheden op een aangepaste lattenbodem die zich in een goede staat bevindt.

De fase waarin de matras zich aan de vorm van uw lichaam aanpast, kan een lichte inzakking van de vulmaterialen met minder dan 20 % met zich brengen. Dit is normaal en komt niet in aanmerking voor een garantieregeling.

 

LATTENBODEMS

Voor vaste lattenbodems, d.w.z. lattenbodems zonder elektrische aandrijving en lattenbodems die niet manueel kunnen worden versteld, geldt een levenslange garantie tegen iedere fabricagefout op voorwaarde dat ze op een normale manier worden gebruikt. Deze garantie geldt niet voor de volgende onderdelen: kogelgewrichten, bevestigingselementen van de latten, matrasstoppen, schuifregelaars, blokjes, schroefgangen, poten, latten, hoofdborden en bevestigingselementen en stoffen.

Voor elektrische en manuele lattenbodems geldt een garantie van twee jaar tegen iedere fabricagefout op voorwaarde dat ze op een normale manier werden gebruikt.

 

TOEPASSINGS- EN UITSLUITINGSVOORWAARDEN VOOR DE GARANTIES OP LATTENBODEMS EN MATRASSEN

 

De garantie dekt in geen geval schade die kan worden toegeschreven aan een gebrek aan onderhoud, het gebruik van kracht, een ongeval, een abnormaal verschijnsel van vochtigheid of warmte (geen schimmel, geen sporen van vocht of schade ten gevolge van vuur), pogingen van herstellingen of andere aanpassingen die aan het product werden aangebracht (zagen, doorboren...), schade van de overtrekstoffen, naaigaren of ieder ander element waarvan de goede staat verband houdt met de gebruiksomstandigheden.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet de koper het product in een schone toestand, zonder vlekken in zijn originele verpakking terugbezorgen, samen met de originele bestelbon of de originele factuur.

In het kader van deze garantieregeling verbinden wij ons ertoe om de matras of de lattenbodem die als defect wordt erkend, tegen een vergelijkbaar of gelijkwaardig product te ruilen of te herstellen. De leveringsdienst wordt op de hierboven aangeduide manier gefactureerd.

Om van de garantie te kunnen genieten, moet de Koper er ook voor zorgen dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- De matras moet op een geschikte lattenbodem worden geplaatst die zich in een goede staat bevindt. Matrassen van schuimmateriaal mogen niet op lattenbodems van het netwerktype of met veren worden geplaatst.
- Matrassen met veren of met microveren mogen niet op lattenbodems worden gebruikt waarvan de onderlinge afstand van de latten meer dan 5 cm bedraagt.
- De matras moet door een waterdichte matrasbeschermer worden beschermd.
- Ze mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een niet-verluchte ondergrond worden geplaatst.
- Behoudens andersluidende bepalingen moet u uw matras 2 keer per maand (hoofdeinde/ voeteinde en recto/ verso) draaien.
- Het garantielabel op de zijkant van de matras mag in geen geval worden verwijderd.

Geen enkele ruil of herstelling leidt tot een verlenging van de duur van de garantieperiode.

Er wordt evenwel een verouderingsprincipe gehanteerd (dat niet van toepassing is op de vaste lattenbodems met levenslange garantie, behalve op de uitsluitingen die hierboven werden uiteengezet) om de restwaarde van het product te bepalen. Dit principe wordt volgens de tabel hieronder toegepast:

Garantie van 0 tot minder dan 3 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 3 jaar: 20 % van de waarde   
Garantie van 3 tot minder dan 5 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 3 jaar: 70 % van de waardeTijdens het 4e jaar: 40 % van de waardeTijdens het 5e jaar: 20 % van de waarde 
Garantie van 5 jaar tot minder dan 7 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 3 jaar: 70 % van de waardeTijdens het 4e jaar: 40 % van de waardeVan 5 tot 6 jaar: 30 % van de waardeTijdens het 7e jaar: 20 % van de waarde
Garantie van 7 jaar tot minder dan 12 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 3 jaar: 70 % van de waardeVan 4 tot 5 jaar: 50 % van de waardeVan 6 tot 8 jaar: 30 % op de waardeVan 9 tot 12 jaar: 20 % van de waarde
Garantie van 12 jaar tot minder dan 16 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 16 jaar: Toepassing van een verouderingspercentage van 7 % per jaar   
Garantie van 16 jaar tot minder dan 24 jaarTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 24 jaar: Toepassing van een verouderingspercentage van 4 % per jaar   
Garantie van 24 jaar en meerTijdens de eerste 2 jaren: 100 % van de waardeVan 2 tot 25 jaar en meer: Toepassing van een verouderingspercentage van 3 % per jaar   

Bij een eventuele vervanging door een vergelijkbaar of gelijkwaardig product wordt met het verouderingsprincipe rekening gehouden. We behouden ons de mogelijkheid voor om na te gaan of aan alle voorwaarden voor de toepassing van de garantie voldaan is en om alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om dit na te gaan.

2- Wettelijke garantie

De contractuele garantie mag in geen geval de wettelijke garanties beperken of opheffen (en dan meer bepaald de garantie in verband met verborgen gebreken en de conformiteitsgarantie) waarop ieder koper recht heeft.

 


 

Artikel 13 - VERANTWOORDELIJKHEID

 

 

Behalve met betrekking tot verborgen gebreken, de conformiteitsgarantie en de vorige vermeldingen, kan van OKI bv geen enkele vergoeding van welke aard dan ook worden geëist - noch ten opzichte van de Koper, noch ten opzichte van derden. OKI bv kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Koper zou lijden ten gevolge van een gebruik van het product dat niet overeenstemt met het gebruik waarvoor het product bestemd is.

OKI bv doet haar uiterste best om de informatie op de Site zo nauwkeurig en zo up-to-date mogelijk te houden. Ze behoudt zich ook het recht voor om die informatie op ieder moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Toch kan ze de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op de Site niet garanderen. Ze kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden, onduidelijkheden of weglatingen met betrekking tot beschikbare informatie en ze kan helemaal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een frauduleuze indringing van een derde die leidt tot een wijziging van de informatie op de Site. OKI bv wijst iedere aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of virussen die de informatica-apparatuur of iedere andere hardware tijdens het bezoek aan de Site, het gebruik van de Site of het surfen door de Site of het downloaden van iedere content, gegevens, teksten, beelden of bestanden vanaf de Site, zouden kunnen aantasten.

OKI bv wijst iedere aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of virussen die de informatica-apparatuur of iedere andere hardware tijdens het bezoek aan de Site, het gebruik van de Site of het surfen door de Site of het downloaden van iedere content, gegevens, teksten, beelden of bestanden vanaf de Site, zouden kunnen besmetten.

OKI bv brengt haar klanten indien nodig op de hoogte dat de Site hyperlinks naar andere sites kan bevatten. OKI bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content op een op dergelijke manier gelinkte site of ieder product waarnaar de gelinkte site verwijst. De gelinkte site wordt beheerd door een externe operator ten opzichte van OKI bv.

 


 

Artikel 14 – VOORBEHOUD TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

OKI bv behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te veranderen of te wijzigen zonder de Koper daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder dat deze laatste de mogelijkheid krijgt om aanspraak te maken op de ene of de andere schadevergoeding.

OKI bv nodigt de Koper dan ook uit om de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen telkens voordat hij een nieuwe bestelling plaatst.

De Algemene Verkoopvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn, gelden voor alle bestellingen die worden geplaatst te tellen vanaf de datum dat ze online worden geplaatst.

 


 

Artikel 15 – OFFERTES, PRIJZEN EN WIJZIGINGEN

 

 

Behoudens andersluidende bepalingen in de omschrijving van het product op de Site zijn de offertes en de prijzen geldig zolang ze op de Site worden vermeld. OKI bv behoudt zich het recht voor om op ieder moment de kenmerken van haar offertes en van haar prijzen te wijzigen.

Die wijzigingen hebben geen enkele invloed op de verplichtingen van de partijen met betrekking tot de bestellingen die eerder al werden bevestigd door OKI.

 


 

Artikel 16 - BEWIJZEN

 

 

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen.

Ondanks alle schriftelijke bewijzen of bewijzen die op een andere duurzame drager worden bewaard waartoe de Koper toegang heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die in de geïnformatiseerde systemen van OKI, haar hostingbedrijf of haar betalingspartner worden bewaard, het bewijs vormen van de communicaties, van de inhoud van de bestellingen en van alle transacties tussen de partijen.

 


 

Artikel 17 – TOEPASSELIJKE WETTEN EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

 

Indien de ene of de andere bepaling van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden of om welk motief dan ook nietig wordt verklaard, wordt die bepaling verondersteld niet geschreven te zijn en leidt die nietigverklaring niet tot de ongeldigheid van de andere bepalingen. Ieder meningsverschil met betrekking tot het gebruik van de Site of de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden wordt uitsluitend door het Belgische recht geregeld. De rechtbanken van Mons zijn als enige bevoegd bij een geschil.

 


 

Artikel 18 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 

De inhoud van de Site is eigendom van OKI en van haar partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze content is ten strengste verboden en kan als een strafbare vorm van namaak worden beschouwd. Bovendien blijft OKI eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, de presentaties, de studies, de tekeningen, de modellen, de prototypes enz. die (zelfs op vraag van de Klant) werden gerealiseerd met het oog op de dienstverlening aan de Klant. De Klant ontzegt zich dus het recht op iedere reproductie of benutting van deze studies, tekeningen, modellen en prototypes enz. zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van OKI, die daarvoor een financiële tegenprestatie mag vragen.

 


 

Artikel 19 – COOKIES

 

 

OKI bvba behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken om het beheer van de prestaties en de diensten zo goed mogelijk te verzekeren, om u vlotter op de Site te laten surfen en om statistieken op te stellen. Als u dat wenst, kunt u cookies weigeren door de parameters van uw browser (in de meeste gevallen in de rubriek 'Voorkeuren') te wijzigen.

 


 

Artikel 20 –PERSOONSGEGEVENS

 

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 heeft de koper recht op informatie, toegang, correctie en verzet in verband met de gegevens die hem betreffen. Om die rechten te laten gelden, moet de koper zijn aanvraag naar het volgende adres verzenden:

OKI SARL
26 Rue du Vertuquet
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
FRANCE